لايم استون سيلور گوهره

سنگلايم استون(LIMESTONE) جز سنگ هاي طبيعي آهكي و رسوبي است و همچنين به عنوان جوان ترين سنگهاي رسوبي هم شناخته مي شود.

كاني عمده در اين سنگ، كلسيت است ولي كاني هايي مانند آرگونيت، دولوميت، كوارتز، فلدسپار، هماتيت و ليمونيت نيز ميتوانند وجود داشته باشند. در اين سنگ هاي قطعات اسكلتي فسيل شده نيز ديده ميشود. آرگونيت در درياي گرم و كم عمق با نسبت بالاي منيزيم به كلسيم تشكيل شده است و كلسيت نيز در درياهاي سرد و عميق و در جاهاي كه دماي هوا پايين است ، مانند رودخانه ها و درياچه هاي سرد تشكيل ميشود.

قيمت اينسنگ ساختمانيبه عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله: درجه سنگ، ابعاد سنگ، نوع فرآوري (سابيده، چرمي، تيشه اي) و متراژ موجود.

سنگلايم استونوزن كمتري نسبت بهسنگ مرمريتوسنگ مرمردارد. اماسنگ لايم استونرسوبي است كه به علت وجود آهك زياد درصد جذب آب بالايي دارد. همچنين مقاومت كمي در برابر فرسايش داشته از اين رو سنگ لايم استون براي مكان هاي دور از رطوبت و فرسايش مناسب است براي نماي بيروني و سنگفرش كاربرد ندارند. البته در اين چند سال اخير با پيشرفت علم نانو تكنولوژي اين سنگ توسط نانو در مقابل جذب آب مقاوم شده اند وچنانچه لايم استون با نانو پوشش داده شود با توجه به قيمت مناسب اينسنگ ساختمانينسبت بهسنگ تراورتنسفيد ميتوان در نماي ساختمان هم از لايم استون استفاده نمود.

در ايران اكثر سنگهايلايم استونداراي رنگ هاي روشن هستند و تنهاسنگ لايم استونسيلور بوژان رنگي تيره دارند. در ادامه با انواع سنگ لايم استون آشنا مي شويم

سنگلايم استوناسلام آباد

سنگ اسلام آباد جزء سنگ هاي سفيد است. يكي از سفيد ترينلايم استونهاي ايران، اين سنگ ميباشد. مهم ترين نكته مثبت اينسنگ ساختمانيپاك بودن و سفيدي يكدست بر روي سطح سنگ است كه در كنار خلوص بالا كه با وجود خطوط منظم بوك مچ و فور مچ هاي فوق العاده جذابي را به وجود مي آورد.

اين سنگ بدليل جذب آب و جرم پذيري زياد نبايد در نماي بيروني ساختمان،سنگ فرشو مكان هايي كه در معرض رطوبت و رفت و آمد زياد هستند استفاده نمود.سنگ هاي لايم استونبراي مصارف ديواره هاي داخلي ساختمان گزينه خوبي هستند.

كاربرد ها:

لايم استون سيلور گوهره

سنگلايم استون(LIMESTONE) جز سنگ هاي طبيعي آهكي و رسوبي است و همچنين به عنوان جوان ترين سنگهاي رسوبي هم شناخته مي شود.

كاني عمده در اين سنگ، كلسيت است ولي كاني هايي مانند آرگونيت، دولوميت، كوارتز، فلدسپار، هماتيت و ليمونيت نيز ميتوانند وجود داشته باشند. در اين سنگ هاي قطعات اسكلتي فسيل شده نيز ديده ميشود. آرگونيت در درياي گرم و كم عمق با نسبت بالاي منيزيم به كلسيم تشكيل شده است و كلسيت نيز در درياهاي سرد و عميق و در جاهاي كه دماي هوا پايين است ، مانند رودخانه ها و درياچه هاي سرد تشكيل ميشود.

قيمت اينسنگ ساختمانيبه عوامل مختلفي بستگي دارد از جمله: درجه سنگ، ابعاد سنگ، نوع فرآوري (سابيده، چرمي، تيشه اي) و متراژ موجود.

سنگلايم استونوزن كمتري نسبت بهسنگ مرمريتوسنگ مرمردارد. اماسنگ لايم استونرسوبي است كه به علت وجود آهك زياد درصد جذب آب بالايي دارد. همچنين مقاومت كمي در برابر فرسايش داشته از اين رو سنگ لايم استون براي مكان هاي دور از رطوبت و فرسايش مناسب است براي نماي بيروني و سنگفرش كاربرد ندارند. البته در اين چند سال اخير با پيشرفت علم نانو تكنولوژي اين سنگ توسط نانو در مقابل جذب آب مقاوم شده اند وچنانچه لايم استون با نانو پوشش داده شود با توجه به قيمت مناسب اينسنگ ساختمانينسبت بهسنگ تراورتنسفيد ميتوان در نماي ساختمان هم از لايم استون استفاده نمود.

در ايران اكثر سنگهايلايم استونداراي رنگ هاي روشن هستند و تنهاسنگ لايم استونسيلور بوژان رنگي تيره دارند. در ادامه با انواع سنگ لايم استون آشنا مي شويم

سنگلايم استوناسلام آباد

سنگ اسلام آباد جزء سنگ هاي سفيد است. يكي از سفيد ترينلايم استونهاي ايران، اين سنگ ميباشد. مهم ترين نكته مثبت اينسنگ ساختمانيپاك بودن و سفيدي يكدست بر روي سطح سنگ است كه در كنار خلوص بالا كه با وجود خطوط منظم بوك مچ و فور مچ هاي فوق العاده جذابي را به وجود مي آورد.

اين سنگ بدليل جذب آب و جرم پذيري زياد نبايد در نماي بيروني ساختمان،سنگ فرشو مكان هايي كه در معرض رطوبت و رفت و آمد زياد هستند استفاده نمود.سنگ هاي لايم استونبراي مصارف ديواره هاي داخلي ساختمان گزينه خوبي هستند.

كاربرد ها:

سنگلايم استونبوژان

سنگ بوژان جزء سنگ هاي كرم روشن است. سنگلايم استونبدليل آهكي بودن جذب آب بالايي دارند و تراكم بالايي ندارند و به همين علت ساب پذيري بالايي ندارند. اين سنگ بدليل جذب آب بالا نبايد در فضاها و اماكني كه در معرض آب و رطوبت هستند، استفاده كرد. سنگ بوژان براي مصارف ديواره هاي داخلي ساختمان كاربرد دارند.

كاربرد ها:

LimeStone silver gohareh 300x165 - آشنايي با جوانترين سنگ رسوبي، سنگ لايم استون

سنگلايم استونسيلور گوهره

سنگ سيلور گوهره يك سنگ از خانواده لايم استون است اين سنگ مناسب نماي داخلي ساختمان است و به دليل رنگ و طرح جذاب نمايي چشم نواز را به ساختمان شما هديه مي هد.

اين سنگ همانند ساير سنگ هايلايم استونجذب آب بالايي دارد . سنگ سيلور گوهره بدليل جذب آب بالا و رنگ پريدگي در معرض نور آفتاب گزينه مناسبي براي فضاي بيروني وسنگ فرشنميباشد.كار برد سنگ سيلور گوهره در نماي داخلي ساختمان بطوري كه در معرض مستقيم نور خورشيد نباشد.

كاربردها:

سنگلايم استونكرمانشاه

سنگ لايم استون كرمانشاهكرم روشن مايل به سفيد دارد. سنگلايم استونكرمانشاه جذب آب بالايي داشته و از مقاومت سايشي خوبي برخوردار نيست. سنگ كرمانشاه بصورت سابيده و چرمي توليد مي گردد. كاربرد سنگ لايم استون كرمانشاه در ديواره هاي داخلي ساختمان كه در معرض رطوبت نيستند مي باشد. معدن اين سنگ در استان كرمانشاه واقع گرديده است.

كاربرد ها:

سنگلايم استونكوه سفيد قم

سنگلايم استونكوه سفيد قم رنگي روشن مايل به سفيد دارد كه دانه هاي فسيلي در آن ديده مي شود. رنگ روشن اين سنگ در كنار نقوش طبيعي فسيلي يك طرح جذاب از طبيعت است و همچنين نوع چرمي اين سنگ نمايي بسيار ديدني را به وجود مي آورد.

كاربرد سنگلايم استونكوه سفيد قم در ديواره هاي داخلي ساختمان كه در معرض رطوبت نيستند مي باشد. معدن سنگ كوه سفيد قم در استان قم، شهر قم، جاده كوه سفيد واقع گرديده است.

كاربرد ها:

LimeStone marvdasht 300x163 - آشنايي با جوانترين سنگ رسوبي، سنگ لايم استون

سنگلايم استونمرودشت

سنگ مرودشت جزء سنگلايم استونها مي باشد و از لحاظ رنگ سفيد ترين سنگ هاي ساختماني محسوب مي شود. اين سنگ از نمايي جذاب برخوردار است و در بين لايم استون ها سنگي خوشنام و پر استفاده اس همچنين نوع چرمي و تيشه اي اين سنگ كاربرد دارد.

سنگ مرودشت بدليل رنگ سفيد و يكدست بودن آن گزينه بسيار مناسبي براي سنگ نماي داخلي ساختمان است. سنگ مرودشت بصورت سابيده، چرمي و تيشه اي در قسمتهاي داخلي ساختمان كاربرد دارد. كاربرد سنگ مرودشت به صورت كلي در سنگ نماي داخلي بعنوان يكي از پر مصرف ترين سنگ هاي نماي داخلي مي باشد.

كاربرد ها:

سنگلايم استونمهاباد

سنگ لايم استون مهاباد جزء سنگ هاي لايم استون كرم است. سنگلايم استونمهاباد بدليل جذب آب بالا حتي المقدور در فضاها و اماكني كه در معرض آب و رطوبت نيستند، استفاده كرد. اين سنگ براي مصارف ديواره هاي داخلي ساختمان كاربرد دارند

كاربرد ها:

سنگلايم استونونك

سنگلايم استونونك از خانوادهسنگ مرمريتها مي باشد كه هنوز كامل نشده و آهك زيادي دارد. سنگلايم استونونك اغلب بصورت سابيده، تيشه اي و چرمي و در ابعاد طولي فرآوري مي گردد. سنگ ونك در نماهاي داخلي ساختمان كاربرد دارد. معدن سنگ ونك در جنوب استان اصفهان شهرستان سميرم روستاي ونك واقع گرديده است.

كاربرد ها:

سنگلايم استونسميرم

اين سنگ از قيمت مناسب و زمينه يك دستي برخوردار و همچنين نوع چرمي آن نمايي جذاب دارد

كاربرد ها:

پاکت هدیه به شکل انار مخصوص شب یلدا

به وبلاگ خود خوش امدید

خرید آنلاین و نکات حائز اهمیت در خرید

سنگ ,ساختمان ,داخلي ,نماي ,سنگلايم ,لايم ,سنگ نماديوار ,داخلي ساختمان ,اين سنگ ,ساختمان نماي ,هاي داخلي ,داخلي ساختمان كاربرد ,نماي داخلي ساختمان ,لايم استونسيلور بوژان ,شويم سنگلايم استوناسلام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
medismusic nikanmahsa01020303 modaxhanger4 horizon33 amirgolzari chakavakfar mytnt divuneha78 site011 footi1