stone sculpture

استفاده ازسنگ ساختمانيمحدود به سنگ نما و سنگ كف و . نيست بلكه ميتوان از سنگ ساختماني و پوشش ديوارها و كف ساختمان نمي شود. بلكه شما مي توانيد مصنوعات سنگي مختلف ديگري همچونمجسمه سنگي، آب نما سنگي، صراحي ، درپوش سنگي ، جدول سنگي و . ازسنگ ساختمانتوليد نماييد.

درواقع مصنوعات سنگي از سنگهاي باطله توليد مي شوند، اين كار چند نكته مثبت در پي دارد:

 • مشكل ضايعات سنگي از بين مي رود.
 • محصولات جديد سنگي ساخته مي شود.
 • مشكلات زيست محيطي كمتري ايجاد مي شود.
 • از سنگهاي طبيعي نهايت استفاده شد. كه خوده اين عامل باعث شده، ذخاير معادن سنگ در زمان كوتاه تمام نشوند.
 • از لحاظ هزينه هايي استخراج، توليد و فراوريسنگ ساختمانيصرفه اقتصادي دارد.

روش ساخت مصنوعات سنگي

مصنوعات سنگي شامل محصولات متفاوتي مي باشد كه طبيعتا براي ساخت آنها نيازي نيست به باطله هايسنگ نماموادي اضافه شود بلكه ضايعات سنگي به كارگاه هاي سنگبري فرستاده مي شوند و در آنجا با ماشين آلات مخصوص، سنگهاي شكسته شده را برش مي دهند. و سپس بعد از اتمام ساخت، سطح سنگ را صيقلي مي كنند. در حقيقت اين سنگ ها بصورت شكسته، ابزار خورده و يا حجاري شده فرآوري مي گردند.

به صورت كلي براي ساخت مصنوعات سنگي از روش هاي قلمزني سنگ حجاري و خراطي سنگ، طلاكوبي و فيروزه كوبي، معرق سنگ، مرصع كاري، مشبك سنگ، تراش سنگ و. استفاده مي شود.

انواع مصنوعات سنگي

زيبايي و جذابيت سنگ هايي نظيرتراورتن، گرانيت،مرمرومرمريتهنرمندان را بر آن داشته است تا با استفاده از اين سنگ ها اقدام به خلق آثار بي نظير و چشم نوازي كنند. اين هنر به امروز و اين مرز و بوم محدود نمي شود و از ساليان دور در اقصي نقاط جهان مورد توجه بوده است.

3 3 300x200 - تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگي (آب نما، صراحي، مجسمه سنگي، درپوش سنگي، جدول سنگي) بايد بدانيم

مجسمه سنگي:

مجسمه، پيكره و يا تنديسبه اثر هنري ساخته شده از سنگ، چوب، شيشه و . اطلاق ميشود كه براي به نمايش گذاشتن و يا يادآوري يك انسان، حيوان، شي و يا طرح خاص كه ميتواند نمادي از يك واقعه خاص باشد استفاده ميگردد.

در ميان انواع مواد براي ساخت مجسمه، سنگ به دلايل زير از همه محبوب تر و رايج تر است:

 1. قدمت طولانيمجسمه سنگي
 2. زيبايي منحصر بفرد
 3. مقاومت و پايداري در برابر شرايط گوناگون فضاي بسته و باز
 4. طول عمر بسيار بالا
 5. ارزش هنري بالاتر به واسطه جنس سخت
stone sculpture

استفاده ازسنگ ساختمانيمحدود به سنگ نما و سنگ كف و . نيست بلكه ميتوان از سنگ ساختماني و پوشش ديوارها و كف ساختمان نمي شود. بلكه شما مي توانيد مصنوعات سنگي مختلف ديگري همچونمجسمه سنگي، آب نما سنگي، صراحي ، درپوش سنگي ، جدول سنگي و . ازسنگ ساختمانتوليد نماييد.

درواقع مصنوعات سنگي از سنگهاي باطله توليد مي شوند، اين كار چند نكته مثبت در پي دارد:

 • مشكل ضايعات سنگي از بين مي رود.
 • محصولات جديد سنگي ساخته مي شود.
 • مشكلات زيست محيطي كمتري ايجاد مي شود.
 • از سنگهاي طبيعي نهايت استفاده شد. كه خوده اين عامل باعث شده، ذخاير معادن سنگ در زمان كوتاه تمام نشوند.
 • از لحاظ هزينه هايي استخراج، توليد و فراوريسنگ ساختمانيصرفه اقتصادي دارد.

روش ساخت مصنوعات سنگي

مصنوعات سنگي شامل محصولات متفاوتي مي باشد كه طبيعتا براي ساخت آنها نيازي نيست به باطله هايسنگ نماموادي اضافه شود بلكه ضايعات سنگي به كارگاه هاي سنگبري فرستاده مي شوند و در آنجا با ماشين آلات مخصوص، سنگهاي شكسته شده را برش مي دهند. و سپس بعد از اتمام ساخت، سطح سنگ را صيقلي مي كنند. در حقيقت اين سنگ ها بصورت شكسته، ابزار خورده و يا حجاري شده فرآوري مي گردند.

به صورت كلي براي ساخت مصنوعات سنگي از روش هاي قلمزني سنگ حجاري و خراطي سنگ، طلاكوبي و فيروزه كوبي، معرق سنگ، مرصع كاري، مشبك سنگ، تراش سنگ و. استفاده مي شود.

انواع مصنوعات سنگي

زيبايي و جذابيت سنگ هايي نظيرتراورتن، گرانيت،مرمرومرمريتهنرمندان را بر آن داشته است تا با استفاده از اين سنگ ها اقدام به خلق آثار بي نظير و چشم نوازي كنند. اين هنر به امروز و اين مرز و بوم محدود نمي شود و از ساليان دور در اقصي نقاط جهان مورد توجه بوده است.

3 3 300x200 - تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگي (آب نما، صراحي، مجسمه سنگي، درپوش سنگي، جدول سنگي) بايد بدانيم

مجسمه سنگي:

مجسمه، پيكره و يا تنديسبه اثر هنري ساخته شده از سنگ، چوب، شيشه و . اطلاق ميشود كه براي به نمايش گذاشتن و يا يادآوري يك انسان، حيوان، شي و يا طرح خاص كه ميتواند نمادي از يك واقعه خاص باشد استفاده ميگردد.

در ميان انواع مواد براي ساخت مجسمه، سنگ به دلايل زير از همه محبوب تر و رايج تر است:

 1. قدمت طولانيمجسمه سنگي
 2. زيبايي منحصر بفرد
 3. مقاومت و پايداري در برابر شرايط گوناگون فضاي بسته و باز
 4. طول عمر بسيار بالا
 5. ارزش هنري بالاتر به واسطه جنس سخت

كاربرد هايمجسمه سنگي

مجسمه سنگيبه عنوان يك شي نمايشي تزئيني در جايگاه هاي متفاوتي بسته به نوع مجسمه مورد استفاده قرار ميگيرد. انواع آن به ترتيب اهميت عبارتند از:

 • مجسمه سنگ بزرگ در بافت شهر و ميدان ها به عنوان نماد هاي يادآوري انسان و يا رويداد خاص
 • به عنوان المان تزئيني در سر در ها، نما و ورودي هاي تالار ها، مجمتمع هاي مسكوني و خانه هاي شيك
 • به عنوان يك المان تزئيني در داخل خانه كه ميتواند به عنوان يك المان مستقل و يا به صورت تركيبي ( مثلا در شومينه، ابتداي صراحي هاي پلكان و .) قرار بگيرد.

قيمتمجسمه سنگي

محاسبه قيمت مجسمه سنگي به عوامل زير بستگي دارد:

 • جنس و نوع سنگ (تراورتن،مرمريت،مرمر) براي مجسمه سنگي
 • ابعاد و ضخامت طرح براي مجسمه سنگي
 • طرح و ميزان ظرافت و دقت لازم مجسمه سنگي

144691 0fa3b 300x199 - تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگي (آب نما، صراحي، مجسمه سنگي، درپوش سنگي، جدول سنگي) بايد بدانيم

آب نماسنگي يكي از مصنوعات سنگي پر كاربرد

در ايران باستان، آب پيام آور روشنايي و پاكي به شمار مي رفت و از ارزش زيادي برخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري كم آب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و منزلتي والا داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورد استفاده قرار مي گرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تأثير بسياري داشته است.

جذابيت آب از ديگر عناصر موجود در پارك بيشتر است. آب نما عنصري است كه اگر در پارك ها خوب و كامل طراحي شود. تركيب مناسبي ايجاد مي نمايد و اگر به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد. باعث ضايع شدن شيوه طراحي خواهد شد. براي احتراز از بروز چنين مشكلاتي بايد با احتياط عمل كرد.آبنمارا مي توان به دو صورت منظم يا غيرمنظم طراحي كرد.

نخستين مستنداتي كه در مورد آبنماها وجود دارد، به 4000 سال پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد. در ايران نيز از بقاياي سراميك ها در باغ ها و باغچه هاي بسيار قديمي، پر واضح است كه از آبنما در دكوراسيون باغ ها استفاده مي شده است. ريشه و اصل سنت آبنماهاي غربي به يونان برمي گردد كه هم شواهد باستان شناسي و هم كنده كاري هاي موجود بر گلدان ها، مدركي بر اين مدعا به شمار مي روند.

آب نماهاي زينتي نيز همواره به عنوان نقطه كانوني دكوراسيون خانه دولتمردان و كاخ هاي سلطنتي محسوب مي شدند كه نمايشي زيبا و چشمگير از جريان آب را به وجود مي آوردند. البته، طراحي و ساخت اين آبنماهاي خانگي به مهارت هاي مهندسي خاص نياز داشت.آبنمابا گذشت زمان به دكوراسيون خانه هاي عادي نيز راه پيدا كرد و ديگر منحصر به خانه و بناهاي خاص و افراد خاص نمي شد. در حقيقت، وجود آبنما در دكوراسيون داخلي خانه اتصالي بين طبيعت خارج از خانه با دكوراسيون داخلي خانه به شمار مي رفت.

با طراحي و رواج آبنماهاي ديواري مشكل كم بودن فضا در خانه نيز حل شده است و ديگر، هر فردي مي تواند در خانه خود آبنمايي زيبا داشته باشد و از تماشاي نمايش زيباي آب و شنيدن صداي تسكين دهنده آن لذت ببرد.

آب نماچيست ؟

آبنما سازه هايي هستند كه در آن ها آب در درون محفظه حوض مانندي حركت نمايشي داشته و بر زيبايي و آرامش محيط اطرافش تأثيري مثبت بگذارند

البته اين توصيف، تعريفي ابتدايي از آبنما است چراكه امروزه اكثر آبنماها همراه با جزييات بسيار پيچيده و متنوعي ساخته مي شوند.

انواعآبنما

آبنماهاي سنگي مدل هاي مختلفي دارد كه در اينجا به اختصار آنها را معرفي مي كنيم.

 • طرح حوضي
 • طرح ديواري
 • طرح رومي
 • طرح نعل اسبي
 • طرح كله شير
 • طرح ابزاري

قيمتآب نما

فاكتورهاي زيادي در قيمت آبنما تاثير دارد از جمله :

 • نوع طرح
 • نوع سنگ
 • مدل آن

براي همين نمي توان قيمت دقيقي براي آن مشخص كرد زيرا اين نوع طرح آن متفاوت مي باشد و همچنين سنگ آن مي توانند انواعمرمريت،تراورتنو . باشد.
البته چون آبنما بيشتر در فضاهاي بيرون و زير آفتاب قرار مي گيرد بهترين سنگ،سنگ تراورتنمي باشد زيرا در مقابل آفتاب رنگ خود را از دست نمي دهد.

درپوش سنگي

اصولا هر ديواري بعد از اجرا هم به جهت رعايت زيبايي آن هم به جهتجلوگيري از نفوذ بارانبه داخل سازه ديوار بايد از درپوش استفاده گردد.

درپوش سنگيبه سنگي گفته مي شود كه جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت به بنابر روي ديوارهاي حياط و يا نماي ساختمان قرار مي دهند.سنگ تراورتنبهترين و ارزان ترين گزينه برايسنگدرپوشمي باشدو از نظر اقتصادي نيزاستفاده ازسنگ براي در پوشمقرون به صرفه مي باشد. از ديگر مزايايسنگ در پوشسهولت درنصب آن مي باشد.

نكته اي كه در خصوصدرپوش سنگي بايد به آن توجه داشت، شيار زيرين لبه سنگ است كه به آن آب چكان نيز ميگويند. هدف از ايجاد شيار آب چكان ، جلو گيري از سرازير شدن آب باران از روي سطح سنگ درپوش به روي ديوار زيرينش مي باشد تا از لكه شدن نماي ساختمان توسط آب جلوگيري شود و در حين نصب سنگ درپوش بايد توجه داشت كه اين شيار از سطح قرار گيري بر روي ديوار پيشروي كند تا بتواند به درستي مسير آب باران را هدايت كند.

برخي از مهمترين مشخصاتدرپوش سنگيعبارتند از:

 • ابعاد سنگ و ميزان ضخامت آن بايد متناسب با نوع كاربرد و محيط نصب آن باشد.
 • اين نوع سنگ ها معمولاً سطحي كاملاً صيقلي و براق دارند.
 • مقاوم بودن در برابر فرسايش و عدم جذب آب ويژگي بارز اين سنگ ها است.
 • رنگ سنگ درپوش اغلب سفيد، كرمي و طوسي است.

با توجه به سطح بكارگيري سنگ هاي درپوش در صنعت ساختمان سازي شاهد تنوع قابل چشمگيري از ميزان توليد و عرضه آن در بازار هستيم. براي قرنيز ديوار داخلي ساختمان ها ازسنگ تراورتنومرمريتسفيد يا كرم با ابعاد كوچك استفاده مي كنند. در حالي كه براي ديوارهاي بيروني ساختمان ها ابعاد بزرگتر سنگ مي تواند از نظر قيمت و همچنين حجم كاري مقرون به صرفه تر باشد.

باغ ژاپني نمايشگاه بين المللي تهران سنگ رودخانه 300x225 - تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگي (آب نما، صراحي، مجسمه سنگي، درپوش سنگي، جدول سنگي) بايد بدانيم

جدول سنگي

استفاده از جدول سنگي امروزه بسيار گسترده شده است. جدول سنگي به سنگي گفته مي شود كه براي جداسازي محوطه ها استفاده مي شود.از جدول سنگي براي جدول كشي خيابان ها استفاده مي شود.سنگ جدولداراي ضخامت 5 سانتي متر تا 20 سانتي متر است.سنگ جدولبدليل اينكه در فضاي باز و در معرض سرما و گرما و فشار قرار دارد از سنگ هايي استفاده ميشود كه در برابر ناملايمات جوي و فشار مقاومت بالايي داشته باشد.

يكي از بهترين موارد استفاده براي جدول در پياده رو ها،باغچه ها، و راه رو آب خيابان ها سنگ است.چرا كه سنگ هاي طبيعي جلوه اي نو و جديد به محيط مورد نظر شما خواهند داد و از طرفي عمر مفيد جدول هاي سنگي با جدول هاي بتوني اصلا قابل مقابسه نيست و جدول هاي بتوني ممكن است كه بعد از چند سال زيبايي خود را از دست دهند و نتواند آن جلوه و تميزي روز اول را داشته باشند، ولي در عوض استفاده از سنگ طبيعي به شما كمك مي كنند كه دوام بالا و زيبايي را با هم داشته باشيد.

مزاياي استفاده ازجدول سنگي

 • استفاده از جدول هاي سنگ دوام و زيبايي و كيفيت بالاتري به شما مي دهد.
 • همانطور كه در بالا گفتيم عمر مفيد جدول سنگي بسيار بالاتر از جدول هاي بتني است.
 • جداول سنگي نيازي به رنگ آميزي نخواهند داشت.
 • علاوه بر ايجاد يك حاشيه براي زمين ها بنا ها مي توان از جدول هاي سنگي براي استفاده در زيبا سازي استفاده كرد و مانند جدول هاي بتني ظاهر بدي ندارند.
 • ازآنجايي كه سنگ هاي طبيعي نسبت به جدول هاي بتني براي طبيعت مضر نيستند و از مصالح خاصي در آنها استفاده نشده اند، هيچ آسيبي به محيط زيست نمي رسانند.از طرفي حتي در صورت تخريب جدول مي توان از كوچكترين قطعه سنگ براي تزئين استفاده كرد.

چرا جدولسنگ گرانيت؟

سنگ گرانيتي با استحكام بالا و دوام بالايي كه دارد، يكي از بهترين گزينه ها براي استفاده به عنوان جدول است. سنگ گرانيت در برابر سرما، گرما و سايش و فشا مقاومت بسيار بالايي دارد و همچنين يكي از بهترين گزينه ها براي استفاده در فضاي باز است.

قيمتجدول سنگينسبت به جدول بتني

شايد با خود بگوييد جدول سنگي داراي قيمتي تا 2 برابر جدول است، ولي بايد در نظر داشته باشيد كه عمر سنگ حداقل 20 برابر بتن است و همچنين استفاده از سنگ باعث مي شود كه شما لوكس تر و بهتر به نظر برسيد.

ابعاد معمولجدول سنگي

جدول هاي سنگي معمولا در ابعاد زير استفاده مي شوندتمام مقادير زير بر اساس سانتي متر مي باشد:

طول: 50 عرض : 30 قطر : 10

طول: 50 عرض : 30 قطر : 8

طول: 50 عرض : 30 قطر : 6

طول: 70 عرض : 30 قطر : 15

طول: 70 عرض : 30 قطر : 20

unnamed 2 300x126 - تمام آنچه در مورد مصنوعات سنگي (آب نما، صراحي، مجسمه سنگي، درپوش سنگي، جدول سنگي) بايد بدانيم

نرده سنگيياصراحي

صراحي يا نرده سنگي پايه هاي عمودي هستند كه در نرده ها مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده ازسنگ ساختمانيطبيعي براي نرده انتخاب بسيار ايده آلي مي باشد. نرده صراحي قسمتي از ساختمان است كه هم در نماي داخلي و هم در نماي خارجي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد. صراحي را بيشتر ازسنگ ساختمانیتراورتنومرمربرش مي دهند.

اين نرده ها مي توانند براي بخش هاي مختلفي نظير تراس، راه پله و ايوان مورد استفاده قرار بگيرند. صراحي سنگي با توجه به نوع سنگي كه در آن به كار رفته است به انواع مختلفي تقسيم مي شوند. از جمله اين سنگ ها مي توان بهتراورتناشاره كرد.

علاوه بر مقاومت بالا، نرده سنگي يا صراحي بر روي زيبايي ساختمان تاثير فراواني دارد، به خصوص اگر در نماي بيروني ساختمان به كار برده شود. به همين دليل بايد از مصالحي استفاده كرد كه در كنار مقاومت بالا، زيبايي بصري خوبي هم داشته باشند.

سنگ ساختمانياز جمله مصالح و متريال ساختمان سازي است كه هم در برابر عوامل مختلف مانند ضربه، سايش، نفوذ آب، اشعه خورشيد، . مقاوم بوده و هم به دليل شرايط تشكيل و ساخت سنگ طببعي داراي تنوع رنگ و طرح بسيار زيادي مي باشد.

ويژگي هاينرده سنگيياصراحي

نرده سنگي معمولا به دو صورت دايره اي و مربعي شكل ساخته مي شود، اما استفاده از صراحي هاي دايره اي و گرد، رايج ترين نوع صراحي مي باشد. زيرا صراحي هاي مربعي به دليل داشتن ضلع ممكن است در اثر تردد زياد افراد، خرد شده و از بين بروند. همين موضوع بر زيبايي نرده سنگي تاثير مي گذارد.

اما به طور كلي صراحي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:

 • مستحكم باشد.
 • ترك نداشته باشد.
 • همه صراحي ها متقارن باشند و قسمت انحنا خورده و گلوگاه ها يك پارچه باشد.
 • در برابر فشار مقاوم باشد.
 • نسبت به تغييرات آب و هوا مانند سرد و گرم شدن هوا مقاوم باشد.

سايزهاي استانداردصراحي

صراحي هاي استاندارد پله بصورت ابعاد 15*15*70، 15*15*80 ، 12*12*70 و 12*12*70 توليد مي گردد . ابعادهاي سفارشي با توجه به سفارش مشتري در گروه سنگ ذوالفقار توليد مي گردد.

شيوه نصب نرده هايصراحي

براي نصبنرده صراحيمعمولاً به دو شكل عمل مي شود. شيوه توكار و شيوه روكار. در ادامه بيشتر درباره ويژگي هاي اين دو و مزيت ها و معايب آن توضيح داده ايم.

نصب روكار نرده هايصراحي

در نصب روكارنرده صراحينياز به ابزارهايي مانند چسب سنگ، ميلگرد برش خورده در اندازه هاي ده سانتي متري و . مي باشد. در نصب روكار نرده ها را با استفاده از چسب سنگ در محل مورد نظر نصب مي كنند. مزيت مهم در اين شيوه اين است كه تمام نماي سنگ حفظ شده و كاملاً نمايش داده مي شود. ولي يك عيب بزرگ هم دارد كه مربوط به استحكام بنا مي شود، در روش روكار به خاطر استفاده از چسب سنگ، در صورت عدم دقت ممكن است نرده هاي نصب شده لق باشد. نكته ديگر اينكه در اين شيوه سرعت نصب بالاتر است. بهره بردن از كف خواب شيك مي تواند به زيبايي و همچنين استحكام نصب روكار اضافه كند.

نصب توكار نرده هايصراحي

در نصب توكارنرده صراحينكته اي كه وجود دارد استحكام بيشتر نرده هاست. ولي نبايد فراموش كرد كه در اين روش سرعت كار كمي پايين تر آمده و همچنين قسمتي از سنگ درون كف فرو شده و از نما حذف مي شود.

نكات نهايي در نصبصراحي

اينكه از چه روشي براي نصبنردهصراحيها استفاده كنيد با توجه به شكل بنا و استحكام مورد نياز تعيين مي شود. ولي در هر دو روش شيوه كار تقريباً به يك شكل است. در ابتدا لازم است فضاي نصب كاملاً تميز شود. سپس بايد تعداد نرده هاي مورد نياز را تعيين كرد. تعيين تعداد نرده ها با توجه به طول فضاي نصب، ميزان فاصله بين نرده ها و عوامل ديگري مثل ايمني و استحكام بنا مشخص مي شود. همچنين ميزان هزينه نيز مي تواند در اينجا تعيين كننده شود. استفاده از قانون نسبت طلايي مي تواند بهترين انتخاب باشد. در نصبنردهصراحيمي شود از نوارهاي مخفي و نورهايLED نيز براي زيباسازي بنا كمك گرفت.

پاکت هدیه به شکل انار مخصوص شب یلدا

به وبلاگ خود خوش امدید

خرید آنلاین و نکات حائز اهمیت در خرید

مي ,سنگي ,سنگ ,استفاده ,كه ,ها ,مي شود ,مصنوعات سنگي ,مي باشد ,و يا ,كه در ,آلات مخصوص، سنگهاي ,مخصوص، سنگهاي شكسته ,هايسنگ نماموادي اضافه ,باطله هايسنگ نماموادي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bestbehtarindabir faall baghesepydar smsban ali-reza-r frectalistal hibook librarydrgazor khademimuhsen42 damapokht