سنگ نما

از مصالح ساختماني كه براي نماي ساختمان محبوبيت بسياري دارد، سنگ نما مي باشد اما در هنگام انتخاب سنگ نما بايد دقت كنيد. مثلا در شهرهايي كه داراي آلودگي بيشتري هستند، بايد سنگ هاي مقاومت در برابر باران اسيدي انتخاب گردد. سنگ گرانيت در محيط اسيدي قابل استفاده است و براي محيط قليايي مي توان سنگ آهكي را به كار برد.

از انواع سنگ ساختماني موجود در بازار مي توان بهتراورتن،گرانيت،مرمريت،چيني، لايم استون، ترا انيكس، سند استون،انيكسنام برد.

مزاياي استفاده ازسنگ نما

- توليد آسان و در دسترس بودن
- رنگ هاي طبيعي و مقاوم در برابر اشعه UV
- مقاومت در برابر آتش سوزي و ضربه
- تنوع مناسب
- دوام زياد در صورت انتخاب صحيح

در انتخابسنگ نماساختمانچه نكاتي حائز اهميت است؟

 • سنگ هاي به كار رفته درنماي ساختمانبايد در برابر عوامل جوي شامل گرما و سرما، باران و اشعهUVمقاومت خوبي داشته باشند.
 • جذب آب سنگ نما بايد پايين باشد و در برابر سايش مقاومت خوبي داشته باشد.
 • در شهرهاي بزرگي مانند تهران كه به علت آلودگي هوا، باران ها بصورت اسيدي هستند، مقاومتسنگ نما ساختماندر برابر اسيدها نيز جزو فاكتورهاي مهم است و بايد به آن توجه داشت.
 • با توجه به خطر جدا شدن سنگ نما از ديوار و افتادن روي سر عابرين، سنگ مورد استفاده بايد از خلل و فرج مناسبي برخوردار باشد تا ملاتي كه براي چسباندن آن به ديوار استفاده مي شود، به خوبي در آن نفوذ كرده و به ديوار بچسبد.
 • در انتخاب سنگ بايد دقت داشته باشيد كه ترك نداشته باشد. براي تشخيص بدون ترك بودن سنگ، با يك شيء في روي آن ضربه بزنيد، اگر صداي شفاف شيشه از آن ساتع شد، به معني سالم بودن و بدون ترك بودن آن است.

اصولاً طراحان نماي خارجي ساختمان براي سنگ نماسنگ تراورتن، سند استون و گرانيت را پيشنهاد مي دهند كه هر كدام زيبايي و ويژگي هاي منحصر بفرد خود را دارند. تروارتن در مقايسه با دو سنگ ديگر ارزان تر است و مقاومت بالاتري دارد. علاوه بر آن اين سنگ به خوبي به سيمان مي چسبد، در نتيجه امكان جدا شدن آن از سطح وجود ندارد. در مجموع از ميان سنگ هاي نامبرده شده، در كشور ماسنگ تراورتنبيشترين كاربرد را در نماسازي دارند چراكه اين نوع سنگ در عين حال كه مقاومت خوبي در برابر شرايط جوي دارد، داراي رنگ هاي متنوعي است و قيمت مناسبي نيز دارد.

اجزاء تشكيل دهنده سنگ ساختماني:

 1. سنگهاي ساختماني بر اساس موارد مختلف تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از:
 • بر اساس وزن مخصوص
  سنگهايي كه وزن مخصوص آنها بيش از 8/1 گرم بر سانتيمتر مكعب است را سنگهاي سنگين وزن و سنگهايي كه وزن مخصوص آنها كمتر از اين مقدار باشد را سنگ هاي سبك وزن مي گويند.
 • بر اساس مقاومت فشاري
  سنگهايي كه مقاومت فشاري آنها بين 100 تا 1000 مگا پاسكال است را سنگهاي سنگين و سنگهايي كه مقاومت فشاري آنها از 4 تا 2000 مگا پاسكال است را سنگهاي سبك مي گويند.
 • بر اساس ضريب نرم شدگي
  اگر مقدار ضريب نرم شدگي بين 6/0 تا 1 باشد براي احداث ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
  در ادامه به بررسي بعضي از انواع پر كاربرد سنگ هاي ساختماني مي پردازيم:
سنگ نما

از مصالح ساختماني كه براي نماي ساختمان محبوبيت بسياري دارد، سنگ نما مي باشد اما در هنگام انتخاب سنگ نما بايد دقت كنيد. مثلا در شهرهايي كه داراي آلودگي بيشتري هستند، بايد سنگ هاي مقاومت در برابر باران اسيدي انتخاب گردد. سنگ گرانيت در محيط اسيدي قابل استفاده است و براي محيط قليايي مي توان سنگ آهكي را به كار برد.

از انواع سنگ ساختماني موجود در بازار مي توان بهتراورتن،گرانيت،مرمريت،چيني، لايم استون، ترا انيكس، سند استون،انيكسنام برد.

مزاياي استفاده ازسنگ نما

- توليد آسان و در دسترس بودن
- رنگ هاي طبيعي و مقاوم در برابر اشعه UV
- مقاومت در برابر آتش سوزي و ضربه
- تنوع مناسب
- دوام زياد در صورت انتخاب صحيح

در انتخابسنگ نماساختمانچه نكاتي حائز اهميت است؟

 • سنگ هاي به كار رفته درنماي ساختمانبايد در برابر عوامل جوي شامل گرما و سرما، باران و اشعهUVمقاومت خوبي داشته باشند.
 • جذب آب سنگ نما بايد پايين باشد و در برابر سايش مقاومت خوبي داشته باشد.
 • در شهرهاي بزرگي مانند تهران كه به علت آلودگي هوا، باران ها بصورت اسيدي هستند، مقاومتسنگ نما ساختماندر برابر اسيدها نيز جزو فاكتورهاي مهم است و بايد به آن توجه داشت.
 • با توجه به خطر جدا شدن سنگ نما از ديوار و افتادن روي سر عابرين، سنگ مورد استفاده بايد از خلل و فرج مناسبي برخوردار باشد تا ملاتي كه براي چسباندن آن به ديوار استفاده مي شود، به خوبي در آن نفوذ كرده و به ديوار بچسبد.
 • در انتخاب سنگ بايد دقت داشته باشيد كه ترك نداشته باشد. براي تشخيص بدون ترك بودن سنگ، با يك شيء في روي آن ضربه بزنيد، اگر صداي شفاف شيشه از آن ساتع شد، به معني سالم بودن و بدون ترك بودن آن است.

اصولاً طراحان نماي خارجي ساختمان براي سنگ نماسنگ تراورتن، سند استون و گرانيت را پيشنهاد مي دهند كه هر كدام زيبايي و ويژگي هاي منحصر بفرد خود را دارند. تروارتن در مقايسه با دو سنگ ديگر ارزان تر است و مقاومت بالاتري دارد. علاوه بر آن اين سنگ به خوبي به سيمان مي چسبد، در نتيجه امكان جدا شدن آن از سطح وجود ندارد. در مجموع از ميان سنگ هاي نامبرده شده، در كشور ماسنگ تراورتنبيشترين كاربرد را در نماسازي دارند چراكه اين نوع سنگ در عين حال كه مقاومت خوبي در برابر شرايط جوي دارد، داراي رنگ هاي متنوعي است و قيمت مناسبي نيز دارد.

اجزاء تشكيل دهنده سنگ ساختماني:

 1. سنگهاي ساختماني بر اساس موارد مختلف تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از:
 • بر اساس وزن مخصوص
  سنگهايي كه وزن مخصوص آنها بيش از 8/1 گرم بر سانتيمتر مكعب است را سنگهاي سنگين وزن و سنگهايي كه وزن مخصوص آنها كمتر از اين مقدار باشد را سنگ هاي سبك وزن مي گويند.
 • بر اساس مقاومت فشاري
  سنگهايي كه مقاومت فشاري آنها بين 100 تا 1000 مگا پاسكال است را سنگهاي سنگين و سنگهايي كه مقاومت فشاري آنها از 4 تا 2000 مگا پاسكال است را سنگهاي سبك مي گويند.
 • بر اساس ضريب نرم شدگي
  اگر مقدار ضريب نرم شدگي بين 6/0 تا 1 باشد براي احداث ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
  در ادامه به بررسي بعضي از انواع پر كاربرد سنگ هاي ساختماني مي پردازيم:

سنگ نما ايمن

ايمن نمودنسنگ نماي ساختمان

درسطح بعضي از سنگهاي نما خلل و فرجي موجود است. كه اين سوراخ ها براي نصب بسيار مناسب هستند زيرا ملات و ماسه و سيمان پشت سنگ به داخل اين سوراخ ها نفوذ نموده و مانع جدا شدن آن از نما مي گردد از جمله اين سنگ ها مي توان انواع سنگ هاي تراورتن را نام برد بعضي از سنگ ها مانند سنگ هاي باغ ابريشم و مرمر و يا مرمريت و انواع سنگ هاي چيني داراي سطحي صيقلي بوده و با توجه به اينكه سنگ خاصيت مكندگي چنداني ندارد به خوبي به نما نمي چسبد و ممكن است بعد از مدتي از نما جدا شده و سقوط نمايد براي جلوگيري از اين كار بايد امنيت سنگ نماي ساختمان را بالا ببريم. براي ايمن نمودن سنگ نماي ساختمان راهاي مختلفي وجود دارد

روش هاي ايمن نمودنسنگ نما

اسكوپ سنگ

واژه اسكوپ به عنوان مهار سنگ نما شناخته مي شود ولي حتي براي سنگهايي كه در داخل فضاهايي مانند بيمارستان و بانكها مورد استفاده قرار مي گيرد نيز انجام مي شود. براي اين منظور پشت سنگ توسط دستگاه فرز سنگ چاك و شيار داده شده و بعد سيم گالوانيزه دور اين حاشيه قرار داده مي شود و از پشت سنگ اين سيم از دو طرف به هم تابيده مي شود. اين سنگ وقتي در نما قرار مي گيرد دوغ آب و ملات پشت آن ريخته مي شود سيم با ملات چسبندگي ايجاد و احتمال سقوط سنگ از بين خواهد برد.

استفاده از تكنيك اسكوپ سازي سنگ نما، قطعا بهتر از استفاده نكردن از آن است اما نكته اينجاست كه اين كار باعث شده كه برخي افراد تصور كنند كه ديگر امكان ريزش سنگ هاي اسكوپ شده وجود نخواهد داشت! خير به اين صورت نيست و بخصوص در مواقعي كه زله يا نشست ساختمان رخ دهد، از اسكوپ هيچ كاري ساخته نيست و تنها پيچ رولپلاك سنگ نماست كه مي تواند از پس وظيفه نگهداري سنگ ها بر روي سطح ساختمان بر بيايد.

پيچ رولپلاك كردنسنگ نماي ساختمان چيست؟ و چرا استفاده مي شود؟

خدماتپيچ و رولپلاك نماي ساختمانبه وجود آمد تا سنگ نما، كه با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض بارش باران هاي اسيدي، سرماي زياد و گرماي زياد در محل ساختمان، اتفاقاتي چون زله و نشست ساختمان، و همچنين با كيفيت نبودن ملات استفاده شده پشت سنگ و امكان جداشدن و افتادن را دارند، با پيچ ها و رولپلاك هاي مخصوصي، در جاي خود سفت شوند و نماي ساختمان از اين جهت ايمن گردد.

نحوه انجام كار پيچ رولپلاكسنگ نما

برايپيچ كردن سنگ نماي ساختماناز پيچ ها و رولپلاك هاي مخصوصي بهره گرفته مي شود كه نوع آن ها با توجه به جنس و خانواده سنگ نما، قطر آن و ملات پشت آن توسط انجام دهنده كار مشخص مي شود.

پيچ هاي گالوانيزه بهره گرفته شده در اين كار، داراي طول 5 سانت و يا 6 سانت هستند و همچنين رولپلاكي كه براي سنگ نما از آن بهره گرفته مي شود با رولپلاك هاي معمولي متفاوت است.

با توجه به شرايطي كه براي سنگ، سنجيده شده، از حدود نيم متر يا 1 متر براي فاصله بين پيچ هاي نصب شده بر روي سطح سنگ ها نما در نظر گرفته مي شود.

از دريل مخصوصي براي سوراخ كاري سنگ هاي نما استفاده مي شود كه نام آنهيلتياست. البته براي نما هاي سراميكي گاها از دريل معمولي استفاده مي كنند، زيرا هيلتي باعث آسيب رسيدن به سنگ مي شوند.

مطالبي در اين خصوص وجود دارد كه پيچ رولپلاك سنگ نما، باعث مي شود در ظاهر ساختمان فضا هاي زننده اي به وجود آيد و پيچ ها در واقع باعث ضعيف تر شدن نماي ساختمان مي شوند از نظر ظاهري!

در اين خصوص بايد بدانيد كه افرادي كه پيش پا افتاده ترين استاندارد هاي اين كار را مي دانند هم پس از پيچ كاري با بتونه هاي رنگ نماي ساختمان، آن پيچ ها را پوشش مي دهند هيچ زشتي از پيچ در نماي ساختمان ديده نمي شود.

البته خوب اين موضوع به مهارت و كيفيت كار نصاب هم بي ربط نيست و قطعا مي بايست كار را به گروهي سپرد كه تجربه و سابقه لازم در اين امر را داشته باشد.

پاکت هدیه به شکل انار مخصوص شب یلدا

به وبلاگ خود خوش امدید

خرید آنلاین و نکات حائز اهمیت در خرید

سنگ ,مي ,كه ,نما ,استفاده ,مقاومت ,سنگ هاي ,در برابر ,مي شود ,سنگ نما ,نماي ساختمان ,ماسنگ تراورتنبيشترين كاربرد ,نماسازي دارند چراكه ,كشور ماسنگ تراورتنبيشترين ,نماي خارجي ساختمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
vistasazer meaningful lenovohelp kafesalamat seucarrofel snicenanfi cartonchap swmusic3 nitoarmw